November 14-én a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) angol nyelvű kerekasztal-beszélgetést szervezett „Új ENSZ Főtitkár – Új Kezdet?” címmel, az ENSZ és az új főtitkár előtt álló feladatokról és kihívásokról. A meghívott beszélgetőpartnerek dr. Kuntár Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Szervezetek Főosztályának vezetője, valamint dr. Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára voltak. A beszélgetést Berecz Marianne, a KKI vezető kutatója moderálta.

Bevezetőjében a moderátor felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ számos súlyos kihívással néz szembe, úgy mint a nemzetközi terrorizmus, az embercsempészet, a klímaváltozás, vagy az elhúzódó regionális konfliktusok. Nyitókérdése így arra vonatkozott, hogy vajon az ENSZ még mindig releváns-e. Gömbös Ervin amellett érvelt, hogy az ENSZ-nek még mindig megvannak a komparatív előnyei, mint az egyetemesség, a globális jelenlét és az ENSZ Alapokmányának preambulumában a „Mi, a nép” fordulatot követően megfogalmazott alapelvek iránti erős elkötelezettség. Kiemelte továbbá, hogy az Alapokmány megszületése maga is nagy eredmény volt, hiszen lefektette a gazdasági növekedés, valamint az egyenlőtlenség és szegénység csökkentésének alapjait. Kuntár Tamás álláspontja szerint nem az ENSZ relevanciája a kérdés, sokkal inkább a szervezet hatékonysága, amelyet a jelen kihívásai próbára tesznek. Kitérve a klímaváltozásra, mint a főbb kihívások egyikére, megjegyezte, hogy Magyarország volt az első EU tagállam, amely ratifikálta a Párizsi Klíma Egyezmény, hangsúlyozva, hogy az ország szerepe az ENSZ-ben pozitív tendenciát mutat. Véleménye szerint Magyarország beválasztása az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába, valamint az ENSZ növekvő jelenléte Magyarországon bizonyítja is ezt az állítást.

Az új ENSZ főtitkár kapcsán a résztvevők  sajnálattal nyilatkoztak arról, hogy nem sikerült nő jelöltet választani, s az ún. Kelet-Európai Csoport ismét elveszítette a lehetőséget, hogy az ő jelöltjeiből kerüljön ki az új főtitkár. Mindazonáltal, a panelisták szerint Guterres úr megválasztása bölcs döntés volt, többek között az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságához köthető korábbi tapasztalatára való tekintettel. A beszélgetőpartnerek leszögezték, hogy a mostani folyamat sokkal átláthatóbb volt, mint ezelőtt, köszönhetően a nyilvános jelöléseknek, illetve a Közgyűlés előtti hivatalos meghallgatásoknak. Az hogy a WFUNA közzétette az időközi eredményeket ugyancsak növelte a folyamat átláthatóságát.

A résztvevők megvitatták az új amerikai elnök lehetséges hatását az USÁ-nak az ENSZ, illetve annak tevékenységére vonatkozó álláspontjára, s közös reményüknek adtak hangot, hogy az Egyesült Államok elkötelezettsége az ENSZ iránt változtalna marad.

Az ENSZ reformját célzó  erőfeszítések vonatkozásában a résztvevők egyetértettek abban, hogy az erre tett kísérleteket mindig is korlátok közé szorították a tagállamok különböző érdekei és véleménykülönbségei, ennek ellenére a próbálkozások nem voltak hiábavalóak. Gömbös Ervin részletezte Guterres főtitkár azon ígéretét, mely szerint a meglévő forrásokat fokozottan kívánja a konfliktusok megelőzésére fordítani, illetve növelné a Főtitkárság átláthatóságát. Kuntár Tamás abbéli reményének adott hangot, hogy az új főtitkár fel fogja gyorsítani a reform-folyamatot és törődni fog az ENSZ-en belül létező párhuzamos mandátumok és átfedések problematikájával is.