A Külügyi és Külgazdasági Intézet rövid tanulmányokat vár A kisállamok kihívásai és lehetőségei a globalizált világban című, magyar nyelvű online kiadványába.

A lektorált, ISBN-számmal rendelkező tanulmánykötet célja, hogy bemutassa a kisméretű államok elméleti és gyakorlati vizsgálatának a jelentőségét és lehetséges módszereit. A kiadvány olyan, kb. négy-ötezer szavas tanulmányokat fog tartalmazni, amelyek az ún. kisállamok korlátait és mozgásterét elemzik a nemzetközi kapcsolatok főbb elméleti iskoláinak (neorealizmus, neoliberalizmus, konstruktivizmus) a keretein belül. Kifejezetten olyan pályaműveket várunk a szerzőktől, amelyek hozzájárulnak a kisállamokkal kapcsolatos tanulmányok (small state studies) magyar nyelvű irodalmának a fejlesztéséhez és bővítéséhez, valamint a kisállami külpolitika céljainak, eszköztárának, aktivitásának, érdekérvényesítési stratégiáinak és a világpolitikára gyakorolt hatásának ismertetésével elősegítik a (poszt)modern nemzetközi politikai rendszer jellegének jobb megértését.

A pályázatnak tartalmaznia kell a megírandó tanulmány rövid összefoglalóját (absztrakt), valamint a pályázónak az eddigi releváns eredményeit és a szakmai hátterét is tartalmazó önéletrajzát. Az absztrakt a tanulmány hipotézisének, a főbb kutatási kérdéseknek, a téma megközelítésének, illetve a várt kutatási eredményeknek a rövid, legfeljebb 500 szavas leírása.

Kérjük, hogy a pályázati anyagokat elektronikusan, a aPOoqLeJPslaGlA5mM3IUbWF0ZS5zemFsYWlAaWZhdC5odQ== címre juttassák el, „A kisállamok kihívásai és lehetőségei a globalizált világban” tárgymegjelöléssel, legkésőbb 2016. október 31-ig. 

A beadványokat a Külügyi és Külgazdasági Intézet a tartalmi kikötéseknek való megfelelés, a gondolatmenet világossága és a kutatási téma eredetisége alapján bírálja el, de fontos szempont az is, hogy a koncepció illik-e a témához.

A kiválasztott pályázókat 2016. november 10-ig értesítjük, a szerkesztőkkel való konzultációt követően elkészítendő – tehát a részletes formai, fogalmi és módszertani elvárásoknak megfelelő – végleges tanulmányokat pedig 2016. december 31-ig kérjük beküldeni.