A Külügyi és Külgazdasági Intézet 6 hetes (megújítható) szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít MA/MSc szintű egyetemi és főiskolai hallgatók és doktoranduszok számára. A felhívás az őszi szemeszterre szól. Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

I. A gyakornoki program célja

A Külügyi és Külgazdasági Intézet elsősorban nemzetközi tanulmányok, jogász, közgazdász, bölcsész, történész, politológus, biztonságpolitika- vagy közigazgatás szakos hallgatók számára hirdeti meg gyakornoki programját. A program célja, hogy szakmai továbbképzést és adott esetben publikációs lehetőségeket nyújtson a jövő tehetségeinek. Ennek érdekében a gyakornokok használhatják az Intézet infrastruktúráját, internetes és könyvtári hozzáférést biztosítunk számukra, emellett értékes tapasztalatokat gyűjthetnek az érdeklődési területükhöz kötődő intézeti kutatási folyamatok során.

A gyakornokok részt vesznek a KKI rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, az Intézetbe látogató delegációk fogadásában, valamint támogatják a kutatók tevékenységét.

II. Feltételek

A gyakornok legalább heti két alkalommal, összesen 16 órában részt vesz a KKI munkájában, az Intézet épületében (Külügyi és Külgazdasági Intézet, 1016 Budapest, Bérc u. 13-15.), emellett meghatározott feladatokat otthoni munkavégzés keretében végez el.

A gyakornoki program juttatásairól az Nftv-ben rögzített előírások az irányadóak. A részvétel feltétele BA/BSc diploma; mesterképzésben (MA/MSc) vagy PhD képzésben való részvétel.

A gyakornok felügyeletét az Intézet főigazgató-helyettese, szakmai irányítását az érdeklődési területének megfelelő intézeti munkatárs látja el. Elvárás legalább az angol nyelv magas szintű ismerete, további, az egyes szakterülethez kötődő nyelvek ismerete előnyt jelent. A gyakorlat teljesítésének feltétele egy minimum 20.000 karakter terjedelmű elemzés elkészítése.

A program végén az KKI hivatalos igazolást állít ki a gyakornok tevékenységéről.

III. Kutatási területek (a KKI által javasolt témák):

1.    Magyarország bilaterális külkereskedelmi kapcsolatai
2.    Transz-atlanti gazdasági és politikai kapcsolatok
3.    Európai integráció gazdasági és politikai vetületei
4.    Keleti nyitáshoz kapcsolódó tématerületek
5.    Déli nyitáshoz kapcsolódó tématerületek
6.    Közép-Európa / V4 országok
7.    Nyugat-Balkán országai
8.    Egyesült Államok
9.    a német nyelvű országok, kiemelten Németország
10.    Masrek- és Maghreb-országok
11.    Arab-félsziget országai
12.    Orosz és poszt-szovjet térség
13.    Románia és Moldova
14.    Energiabiztonság – közép-európai fókusszal
15.    Biztonságpolitika

IV. Jelentkezés

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

•    A pályázó szakmai önéletrajza
•    Szakdolgozat (ha van)
•    Publikációs jegyzék (ha van), illetve egy korábbi elemzés vagy egyéb írásos produktum
•    Kutatási terv, amelyben a jelentkező kifejti, hogy milyen szűkebb témát, problémát, külpolitikai eseményt szeretne kutatni (max. 2 oldal)

Jelentkezés és további információ: jFrMiuFFuvRdgHTiCD9ENNEMYmGZaW5mb0BpZmF0Lmh1

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.
Előzetes válogatás után 2015. október első felében szóbeli meghallgatásra kerül sor.
A jelentkezés eredményéről 2015. október 22-ig minden jelentkezőt értesítünk.