A Külügyi és Külgazdasági Intézet 8 hetes (egyszer megújítható) szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint doktoranduszok számára.

A Külügyi és Külgazdasági Intézet 8 hetes (egyszer megújítható) szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint doktoranduszok számára.

I.                Feltételek

A gyakornok legalább heti két alkalommal, összesen heti 16 órában részt vesz az KKI munkájában, az Intézet épületében (Külügyi és Külgazdasági Intézet, 1016 Budapest, Bérc u. 13-15.), emellett meghatározott feladatokat otthoni munkavégzés keretében végez el.

A gyakornoki program juttatásai a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásait követik, a részvétel feltétele BA képzés esetén az elvégzett négy szemeszter; mesterképzésben (MA) az elkezdett első szemeszter, illetve PhD képzésben való részvétel. A doktorandusz-hallgató kutatási témájának kapcsolódnia kell a KKI valamely kutatási programjához.

A gyakornok felügyeletét az Intézet szakmai vezetője, szakmai irányítását az érdeklődési területének megfelelő kutató látja el. Elvárás legalább az angol nyelv magas szintű ismerete, további, az egyes szakterülethez kötődő nyelvek ismerete előnyt jelent. A gyakorlat teljesítésének feltétele egy minimum 20.000 karakter terjedelmű elemzés elkészítése

A program végén a KKI hivatalos igazolást állít ki a gyakornok tevékenységéről.

II.             A gyakornoki program célja

A Külügyi és Külgazdasági Intézet elsősorban nemzetközi tanulmányok, jogász, közgazdász, bölcsész, történész, politológus, biztonsági- és ország-tanulmányok szakos hallgatók számára hirdeti meg gyakornoki programját. A program célja, hogy szakmai továbbképzést és kiemelt esetekben publikációs lehetőségeket nyújtson a jövő tehetségeinek. Ennek érdekében a gyakornokok használhatják az Intézet irodai infrastruktúráját, internet- és könyvtári hozzáférést biztosítunk számukra, emellett értékes tapasztalatokat gyűjthetnek az érdeklődési területükhöz kötődő intézeti kutatási folyamatok során.

A gyakornokok részt vesznek a KKI rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, az Intézetbe látogató delegációk fogadásában, valamint támogatják a kutatók tevékenységét.

III. Kutatási területek (az KKI által javasolt témák):

A gyakornokok elsősorban a KKI gyorselemzéseinek elkészítésében vesznek részt, ezért a elsősorban nem földrajzi régiókhoz, hanem szakpolitikákhoz (pl. külgazdaság, nemzetközi kereskedelem, biztonságpolitika, új típusú kihívások, Európai Unió, déli nyitás, keleti nyitás) kötődően várjuk a jelentkezéseket. A gyakornoki időszak során rövid határidővel, sokszor ismeretlen vagy kevéssé ismert témában kell elemzéseket készíteni, ezért az alkalmazkodó- és kezdeményező készség kiemelten fontos elvárás.

III.           Jelentkezés

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (MS Word formátumban):

·       A pályázó szakmai önéletrajza

·       Publikációs jegyzék (ha van), illetve egy korábbi elemzés vagy egyéb írásos produktum

·       Kutatási terv (nem motivációs levél!), amelyben a jelentkező kifejti, hogy milyen szűkebb témát, problémát, külpolitikai eseményt szeretne kutatni (max. egy oldal)

Azok a jelöltek, akik a fenti kiírásnak megfelelnek, részt vesznek a második kiválasztási fordulóban, amelynek során rövid határidővel egy aktuális világpolitikai kérdés kapcsán kell elemzést készíteniük. A feladatról az érintett jelöltek e-mailben kapnak tájékoztatást.

Jelentkezés és további információ: qWxJbFf5m1JzmaW5mb0BpZmF0Lmh1 

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 27.

A határidős feladat tervezett időpontja 2016. szeptember 30. és október 2. között lesz.

A kiválasztás eredményéről 2016. október 4-ig minden jelöltet értesítünk.