Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok:

Külügyi és Külgazdasági Intézet
1016 Budapest, Bérc utca 13-15.
Tel.: +36 1 279 57 00
Fax: +36 1 279 57 01
e-mail: KnKT4R2iNaW5mb0BpZmF0Lmh1

1.1.2 A szervezeti struktúra

SZMSZ és szervezeti ábra

SZMSZ hatályos szövege
Szervezeti ábra

1.1.3 A szerv vezetői

Szerv vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Schőberl Márton (főigazgató): +36 1 279 57 02, xDIGRKTHiXUIg8NkMjEkmDaW5mb0BpZmF0Lmh1
Dr. Vasa László (főigazgató-helyettes): +36 1 279 57 02, uvXrehj7OzmMRMUaW5mb0BpZmF0Lmh1

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Nincs a KKI irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Nincs a KKI tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4 Közalapítványok

Nincs a KKI által alapított közalapítvány.

1.5 Lapok

Nincs a KKI által alapított lap.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A Külügyi és Külgazdasági Intézet a külpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium elérhetősége:

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Postai cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefonszám: +36-1-458-1000
Telefax: +36-1-212-5918

1.7 Költségvetési szervek

Nincs a KKI által alapított költségvetési szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Külügyi és Külgazdasági Intézet létrehozásáról szóló 182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

Alapító Okirat (hatályos, archív)

SZMSZ hatályos szövege

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A KKI hatósági jogalkalmazást nem végez.

2.3 Közszolgáltatások

A KKI közszolgáltatást nem nyújt.

2.4 A szerv nyilvántartásai

2.5 Nyilvános kiadványok

Külügyi Szemle (hozzáférés módja: az LQJVHikbDsVe9WTOZ5O5EQaW5mb0BpZmF0Lmh1 címen rendelhető, ára: 1575 Ft)

KKI tanulmányok (on-line, ingyenes)

KKI elemzések (on-line, ingyenes)

Foreign Policy Review (on-line, ingyenes)

Európai Tükör

2.6 Döntéshozatal, ülések

A KKI nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A KKI nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések, előterjesztések, illetve arra adott észrevételek. A KKI nem készít jogszabálytervezeteket és önálló koncepciókat.

2.8 Pályázatok


Szakmai gyakornoki program

2.9 Hirdetmények

2.10 Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylésére vonatkozó eljárási rend:

A KKI közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Külügyi és Külgazdasági Intézet főigazgatói titkársága
1016 Budapest, Bérc utca 13-15.
Tel: +36 1 279 57 00
Fax: +36 1 279 57 01
e-mail: goPJyzZsC4NzIxaW5mb0BpZmF0Lmh1

Adatvédelmi szabályzat

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentések:
2015. első negyedév

Éves beruházásstatisztikai jelentés

Éves jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és az egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

A KKI-nál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

A KKI-nál nincs ilyen megkötött szerződés.

2.11 Közzétételi listák

A KKI-nál nincs sem különös, sem egyedi közzétételi lista. 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5 Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves Költségvetések

2015. évi elemi költségvetés

3.2.2 Számviteli beszámolók

2014. éves költségvetési beszámoló

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

2014. 3. negyedévi mérlegjelentés

 2014. 4. negyedévi mérlegjelentés

 

3.3. Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

Létszám, személyi juttatások

3.3.2 Támogatások

 

3.3.3 Szerződések

A KKI-nak nincs nettó 5 millió Ft feletti szerződése

 

3.3.4 Koncessziók

3.3.5 Egyéb kifizetések

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

3.3.7 Közbeszerzés

Közbeszerzési terv 2015

Fontos linkek:

http://kozadat.hu/kereso/

http://www.kozadattar.hu/

Menü

Főoldal

Navigáció