"Európa jövője - pragmatikus megközelítésben" címmel tartott előadást Daniel Mitov, Bulgária külügyminisztere a KKI-ben

Publikálva: 2016. október 29.

2016. október 27-én a Külügyi és Külgazdasági Intézetbe látogatott Daniel Mitov, Bulgária külügyminisztere, aki „Európa jövője – pragmatikus megközelítésben” címmel tartott nyilvános előadást.

A miniszter beszédét megelőzően Schőberl Márton, a KKI főigazgatója köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve az építő jellegű viták fontosságát az Európai Unió jövőjét érintő kérdéseket illetően.

Beszédében Mitov külügyminiszter kifejtette a globalizációhoz való folyamatos alkalmazkodás szükségességét, megemlítve az Európai Unió fontos szerepét, valamint beszélt az Oroszországgal és Törökországgal szembeni növekvő aggodalmakról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a globalizáció kontextusában mennyire törékenyek az eddig elért demokratikus vívmányok, és kihangsúlyozta, hogy az eddigieknél is nagyobb szükség van a közös megoldásokra a globalizáció mindazon rossz oldalát illetően, melyekkel napjainkban néz szembe társadalmunk. A külügyminiszter ismertette az Európai Unió – mint az annak alapját képező nemzetállamok adottságainak maximális kihasználását lehetővé tevő, megfelelő keretrendszernek – szerepét a mélyebb és szorosabb együttműködéshez vezető úton, és beszélt az Európai Unió által megalkotott közös értékek megőrzésének fontosságáról is. Véleménye szerint a politikák európaizálásának folytatódnia kell, különös tekintettel a biztonságra és a terrorelhárításra.

Mindezek mellett Mitov bírálta a multikulturalizmus jelenlegi modelljét. Ezt tartja elsősorban felelősnek a „gettósodás” és az olyan párhuzamos társadalmak kialakulásáért, ahol az emberek többnyire csak „megtűrik egymást”, ahol a közösségek között nincs kommunikációt és egyéb kapcsolat sem. A fenti modell helyébe inkább az „etnikai és vallási pluralizmus” kifejezés használatát javasolta, amely a kölcsönös tiszteletet helyezi a középpontba.

A továbbiakban a külügyminiszter felhívta a figyelmet térségbeli országok jelentőségére, és kiemelte, hogy Bulgária minden lehetséges módon támogatja Ukrajnát. Kijelentette, hogy Oroszország lépéseit nem szabad tovább eltűrni és biztosítani kell minden állam függetlenségét. Meg kell akadályozni minden jövőbeli revizionista kísérlet, vagy annak lehetőségét államtól függetlenül, valamint garantálni kell a nemzetközi jogrend betartását. Törökország vonatkozásában kifejtette aggodalmát a politikai erő koncentrációját, a gazdasági stabilitást, a növekvő társadalmat és a demokrácia megkérdőjelezhetőségét illetően, hangsúlyozva azonban a Törökországgal való együttműködés szükségességét is.

Mitov külügyminiszter beszédét követően válaszolt a hallgatóság kérdéseire. Az Európai Unió új Globális Stratégiáját illetően elismerően beszélt arról, hogy egy rugalmas és hosszú távú keretrendszer kialakításáról van szó, amely foglalkozik a migrációt és a külső határok ellenőrzését illető problémákkal is. Kiemelte egy, a bevándorlókra és menekültekre szabott, ellenőrzött és törvényes határátlépési rendszer kialakításának fontosságát. Ezáltal az Európai Unió tagállamai eleget tehetnek nemzetközi kötelezettségeiknek, továbbá fenntarthatják a stabilitást a Közösségen belül. Mitov reagált a Bulgária Schengeni-övezethez való csatlakozásának elhalasztását érintő kérdésekre is, illetve megerősítette, hogy országa a továbbiakban is fejleszteni fogja a már meglévő kapacitásait annak érdekében, hogy megfelelően lássa el a Bulgáriába érkező bevándorlókkal kapcsolatos teendőket. A fenti problémákon túl, véleményt formált a gazdasági konvergencia folyamatának lassúságáról, az új és régi tagállamok közötti megosztottságról, továbbá a Brexit lehetséges következményeiről is.

Végül a külügyminiszter kiemelte az egységesség megőrzésének fontosságát az Európai Unión belül. Véleménye szerint az Unió fennmaradása nem kérdéses és megvan annak a lehetősége, hogy a jelenlegi kihívásokkal való szembenézés eredményeként megerősödjön.

 

Menü

Főoldal

Navigáció