Csapatunk

Schőberl Márton nagykövet, igazgató

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának külügyekért és kommunikációért felelős elnökségi tagja volt. Ezt követően IT területen dolgozott szakértőként és menedzserként. Később a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárságán a Felsőoktatási Vagyonfelügyeleti Osztályt vezette. 2014. december elseje óta a KKI főigazgatója, 2017. január 1-től a Demokrácia Központ Közalapítány Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója. 2016 óta Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.

Idegennyelv-ismerete: angol, német és olasz.


Dr. Vasa László igazgató-helyettes

A Szent István Egyetemen szerzett PhD fokozatot, ahol több évig a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettesi posztját is betöltötte. Főbb kutatási területei: a gazdasági átmenet, a posztszovjet térség és az agrárgazdaságtan. A KKI főigazgató-helyettese felelős továbbá az Intézet szakmai tevékenységének irányításáért. Több hazai és külföldi doktori iskola oktatója és kutatási témavezetője, elismert nemzetközi és magyar tudományos folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Publikációs tevékenységének eredményeként számos könyve jelent meg magyar és idegen nyelven. Nemzetközi tudományos szervezetek munkájának aktív közreműködője, japán, orosz és kazah egyetemek vendégprofesszora és díszdoktora.

Idegennyelv-ismerete: angol és német.


Angyal Ágnes kutató

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, a Politikatudományi Intézetben szerzett diplomát. Tíz évig volt újságíró, emellett online újságírást tanított egy médiaakadémián. Külső szakértőnk kutatási területe: Nyugat-Balkán, a migráció és Olaszország.

Idegennyelv-ismerete: angol és olasz.


Barabás T. János vezető kutató


Az ELTE Bölcsészettudományi Karán és a Leedsi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karán szerzett diplomát. 1992 óta diplomata; szolgált Londonban, Bukarestben és Chişinăuban. Fő kutatási területe Románia, Moldova és a biztonságpolitika.

Idegennyelv-ismerete: angol és román.

 

 

Berecz Marianne kutató

Külső szakértőnk a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyetemén végzett, nemzetközi újságíró szakon, Latin-amerikai szakiránnyal. Ösztöndíjasként tanult az Amszterdami Egyetemen Hollandiában. 1981 óta dolgozik diplomataként kétoldalú és multilaterális területen egyaránt. Szolgált Magyarország madridi nagykövetségén, volt az EBESZ Szkopjei Missziójának helyettes vezetője és nagykövetként vezette Magyarország Állandó bécsi EBESZ Képviseletét. Főosztályvezetőként bilaterális diplomáciai területen dolgozott. Az EBESZ-ben 2005-ben egy éven át elnökölte 56 ország tárgyalásait az EBESZ Határbiztonsággal és -rendészettel kapcsolatos Koncepciójáról. Szakterülete a multilaterális diplomácia, a nemzetközi biztonságpolitika és a bilaterális külkapcsolatok bizonyos kérdései.

Idegennyelv-ismerete: angol, spanyol és orosz.

 

 

Braun Gábor kutató


Külső szakértőnk pénzügy szakon végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (mai Corvinus Egyetem). Több mint tízéves szakmai tapasztalattal rendelkezik a költségvetési politika és a nemzetközi gazdaságpolitika terén. Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium Adópolitikai és Adótervezési Osztályát vezette, és delegált volt az Európai Bizottság, a Tanács és az OECD számos adózási munkacsoportjában. Az Állami Számvevőszéken a kockázatelemzés nemzetközi jó gyakorlatainak átvételét előmozdító projekteket vezetett. Gábor elsősorban külgazdasági témákkal, illetve kiemelten Kína gazdaságával, illetve magyar-kínai gazdasági kapcsolatokkal foglalkozik.

Idegennyelv-ismerete: angol és német.

 

 

Dr. Csicsmann László, kutató

 

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászként, majd ugyanitt 2007-ben PhD fokozatot szerzett a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Programban.

Jelenleg a Budapest Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, illetve a Nemzetközi Tanulmányok Intézet igazgatója, a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola törzstagja, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője. Fő kutatási területe: a közel-keleti térség politikai folyamatai, különös tekintettel a mérsékelt iszlamista mozgalmak integrálásának lehetőseire. Emellett foglalkozik az európai muszlim kisebbségekkel, a közel-keleti hatalmi egyensúly kérdéseivel.

Idegennyelv ismerete: angol.

 

 

Csornai Zsuzsanna kutató, projekoordinátor


A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatott főiskolai tanulmányokat. Egyetemi diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, nemzetközi tanulmányok szakon. Kutatási területe az Európai Unió, különös tekintettel a Brexitre. Ezen kívül projektkoordinátorként felel az Intézet nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektjeiért, a jelenleg futó MENARA és EuroMesco projektek projektkoordinátora.

Idegennyelv-ismerete: angol és német.Darázs Ágnes projektkoordinátor

 

Diplomáját az ELTE Társadalomtudományi Karán szerezte, nemzetközi kapcsolatok szakértőként. Korábban az államigazgatásban szerzett tapasztalatokat, oktatási és foglalkoztatási szakterületen. Ágnes mások mellett a KKI Visegrádi együttműködéshez kapcsolódó projektjeivel is foglalkozik.

Idegennyelv-ismerete: angol, francia. Jelenleg spanyolul tanul.

 

 

Dr. Fodor Erika szakmai főtanácsadó


Elismert hazai és nemzetközi szakértője a nemzetközi fejlesztésnek és humanitárius diplomáciának. 40 éven keresztül szakmai pályáján mindvégig a fejlődő országokkal foglalkozott, különösen Afrikával, mint diplomata és kutató. Az ENSZ OCHA humanitárius szakértelmét elismerve hívta meg 2011-ben Haiti missziójába. Vezető szerepet játszott Magyarország új, 2014-ben elfogadott Nemzetközi Fejlesztési Stratégiájának kidolgozásában. Napjainkban is e stratégia megvalósításában tölt be kulcsszerepet, mint vezető szakértő. Akadémiai munkássága, doktori témája, publikációi mindvégig a fejlődő országok fejlődéséhez, különösen Afrikához kötötték. Nagy szerepet játszott abban, hogy a hazai egyetemi oktatásban és kutatásban a fejlesztési együttműködés és a humanitárius diplomácia témaköre helyet kapott.

Fülöp Anna kutatóParis IV-Sorbonne egyetemen mesterszakon történelem és Európa tanulmányok diplomát, a genfi Graduate Institute of International Studies mesterszakán nemzetközi kapcsolatok másoddiplomát szerzett, tanulmányokat folytatott a bruges-i College of Europe-ban. A francia Európai Uniós elnökség liaison officerként dolgozott. Tudományos monográfiája Kolozsvárott jelent meg franciául (La Translyvanie dans les relations roumano-hongroises vues du Quai d’Orsay 1944-1947 – Erdély a román-magyar kapcsolatokban a Quai d’Orsay szemszögéből 1944-1947). Kutatási területe Franciaország Európa politikája, francia elnökválasztás, Franciaország és Kelet-Közép Európa kapcsolatai, valamint a frankofón szubszaharai Afrika. Idegennyelv-ismerete: francia, angol, bolgár és spanyol.

 

 

Dr. Hettyey András kutató


Történelemből, illetve német nyelv és irodalomból diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve nemzetközi kapcsolatok szakon az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen. Doktori disszertációját ugyanitt szerezte. András az EuroMeSCo hálózatában a KKI által vezetett „Mapping Migration Challenges in the EU Transit and Destination Countries” projektben képviseli az Intézetet.

 

 

Ilyash György kutató


Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett bölcsész diplomát (orosz nyelv és kultúra). Az elmúlt időszakban a felsőoktatáshoz kapcsolódó Európai Uniós fejlesztésekkel, kiemelten pedig a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs szakpolitikával. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar másoddiplomás hallgatója, tanulmányait és kutatásait a Politikatudományi Intézetben végzi. A KKI külső szakértőjeként dolgozó György kutatási területe Oroszország külpolitikája és külgazdasági tevékenysége, valamint az orosz felsőoktatás és kutatás-fejlesztés fejlődésének nemzetközi dimenziója. Idegennyelv-ismerete: orosz, ukrán és angol.

 

 

Juhos Anna kutató

 

Az Oxfordi Egyetem Modern India és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakán szerzett mesterdiplomát. Brüsszelben a European Institute for Asian Studies (EIAS) junior kutatójaként, továbbá külföldi tanulmányai során India belpolitikáját, gazdasági növekedését, társadalmi fejlődését, valamint India közvetlen (SAARC régió) és kiterjesztett szomszédságával kapcsolatos gazdasági lehetőségeit és energiabiztonságát kutatta. Jelenleg a külgazdasági és külügyminiszter-helyettes tanácsadójaként dolgozik. A KKI külső szakértőjeként fő kutatási területei India bel- és külpolitikája, a hindu nacionalizmus, valamint az egyenlőtlen indiai gazdasági és társadalmi fejlődés problémái az egyes tagállamokban. Idegennyelv-ismerete: angol és német. Jelenleg hindí nyelven tanul.

 

 

Kovács Attila kutató


A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Hollandiában agrárgazdasági tanulmányokat folytatott, majd Finnországban az Európai Unió tagállamainak közigazgatási reformjai terén végzett kutatómunkát. Dolgozott a hazai agrárigazgatásban és az Európai Parlamentben is. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájának doktorandusza, kutatásait az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszéken végzi. A KKI külső szakértőjeként dolgozó Attila kutatási területe az EU döntéshozatali folyamatainak elemzése, illetve az uniós intézmények szerepének vizsgálata az EU jogalkotási eljárásaiban. Idegennyelv-ismerete: angol és német.

 

 

Morenth Péter kutató


Budapesten született 1965-ben és iskolás korában évekig élt Tanzániában szüleivel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett bölcsészdiplomát politika-elmélet és politikatörténetből, történelemből, és afrikanisztikából. 2002 óta Lesothoi Királyság budapesti konzuli képviseletének vezetője, tiszteletbeli konzul, és a Magyarországon Akkreditált Tiszteletbeli Konzuli Testület alelnöke. Az Afrikai Tanulmányok tudományos kiadvány szakmai tanácsadó testületének tagja és a Pécsi Tudományegyetem BTK Afrika Kutatóközpontjának munkatársa. 2010 és 2012 között a Magyar Afrika Platform társelnöke volt. Szakterülete a déli afrikai régió szerepe a nemzetközi fejlesztésben és a multilaterális gazdasági kapcsolatok terén, valamint a térség geopolitikai folyamatai, történelme és e régió jelenlegi gazdasági és politikai helyzete. Emellett a SADC országok helyzete és szerepük más regionális együttműködési formációkkal a szubszaharai térségben. A magyar gazdasági diplomácia lehetőségei a szubszaharai Afrikában, így a fejlesztéspolitika lehetőségei az EDF és egyéb nemzetközi fejlesztési programok keretében.

 

 

Prof. Dr. N. Rózsa Erzsébet kutató

 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, angol–sémi filológia (arab), illetve iranisztika szakon. PhD fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. A KKI külső szakértőjének kutatási területe: a Közel-Kelet politikai, biztonságpolitikai és társadalmi folyamatai, az iszlám, az euromediterrán együttműködés, a muszlim kisebbségek Európában, valamint a nukleáris fegyverzetkorlátozás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem megbízott oktatója, több doktori iskola törzstagja, illetve témavezető tanára. Továbbá Dr. N. Rózsa koordinálja az Európai Unió H2020 programjának keretében a MENARA kutatási program KKI-ben folyó kutatásait, valamint az EuroMeSCo „Mapping Migration Challenges in the EU Transit and Destination Countries” című kutatási projektjét. Idegennyelv-ismerete: angol, arab, perzsa és német.

 

 

Dr. Nagy Sándor Gyula vezető kutató


A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett PhD fokozatot és ott is habilitált. Főbb kutatási területei: Latin-Amerika és Spanyolország illetve globális, regionális és európai integrációs folyamatok. Hat könyv társszerzője, emellett számos magyar és idegen nyelvű tudományos cikk és műhelytanulmány szerzője vagy társszerzője. Magyarul, angolul és spanyolul is tart előadásokat, oktatott Németországban, Ausztriában, Spanyolországban, Portugáliában, Brazíliában, Peruban és Ecuadorban (ERASMUS, CEEPUS és TÁMOP projektek keretében valamint meghívott előadóként), illetve nagyszámú nemzetközi konferencián szólalt fel. Idegennyelv-ismerete: angol, spanyol, német és katalán.

 

 

Németh Bence kutató, sajtókoordinátor

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történész diplomát, „Társadalmi krízisek és uralmi technikák” 20. századi specializációs szakirányon, ahol jelenleg a Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonság- és védelempolitika mesterszakának abszolvált hallgatója. 2012-ben kutatásokat végzett a washingtoni Library of Congress Veteran History Projectjének keretén belül az Egyesült Államokban. Kutatási területe Izrael, illetve az Egyesült Államok biztonságpolitikája és háborús szerepvállalásai, valamint a vietnami konfliktus különböző történeti aspektusai, különös tekintettel a magyar-vietnami bilaterális kapcsolatokra. Nyelvismeret: angol, német.

 

 

Németh Fruzsina kutató


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem keleti nyelvek és kultúrák szak kínai szakirányán szerezte diplomáját. 2011-ben és 2013-ban Kínában tanult ösztöndíjjal. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem Kelet-Ázsia tanulmányok mesterképzésében vesz részt. A KKI munkájában külső szakértőként működik közre. Kutatási területe Kína bel- és külpolitikája, kulturális és gazdasági kapcsolatai.

Idegennyelv-ismerete: kínai és angol.Orosz Anna kutató


A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán végzett. Jelenleg a BCE Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolájának hallgatója. Elvégezte a BCE, a Trentói Egyetem, a Regensburgi Egyetem és a Ljubljanai Egyetem Joint European Master in Comparative Local Development című, közös mesterképzését. Jelenleg a program ügyvezető igazgatója. Szociális ügyekért felelős európai uniós főreferensként dolgozott a magyar uniós elnökség alatt, illetve kutatási projektkoordinátorként a Közép-európai Egyetemen. Fő kutatási területe: a Nyugat-Balkán. Idegennyelv-ismerete: angol és német.

 

 

Pászkán Zsolt kutató


A KKI külső szakértője 1992 óta végez külpolitikai tevékenységet. 1998-től kezdődően az EuroCom - Romániai Sajtófigyelő alapítója és igazgatója. Kutatási területe: Románia bel- és külpolitikája, szövetségi rendszereken belüli tevékenysége, regionális politikája; Moldova Köztársaság bel- és külpolitikája; román-román kapcsolatok. Idegennyelv-ismerete: román és angol.

 

 

Dr. Póti László vezető kutató

 

A Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemen végzett, nemzetközi kapcsolatok szakon. PhD fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte, 2000-ben. Diplomataként szolgált a moszkvai magyar nagykövetségen, illetve részt vett az EBESZ ukrajnai különleges megfigyelő missziójában. Kutatási területe a posztszovjet térség, azon belül az orosz kül- és biztonságpolitika, Ukrajna, illetve a Független Államok Közösségében tapasztalható integrációs folyamatok. Idegennyelv-ismerete: angol, orosz, francia és portugál.Dr. Romsics Gergely vezető kutató


Az ELTE és a Közép-Európai Egyetem hallgatójaként történelem, angol és nemzetközi kapcsolatok szakos diplomát szerzett, doktori disszertációját huszadik századi egyetemes történelem témakörben védte meg. Elsődleges kutatási területe a (kül)politikai gondolkodás története, ebben a témakörben több könyv szerzője, illetve hazai és nemzetközi kutatás résztvevője. Külpolitikai kutatóként az amerikai külpolitikával, a transzatlanti viszonnyal és egyes – keleti irányú és civil szakpolitikai - európai külkapcsolatokkal foglalkozott elsősorban. 2014 és 2017 között a New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatójaként dolgozott. Munkanyelvei a magyar, az angol, a német és a francia.

 

Szalai Máté kutató


Nemzetközi tanulmányok szakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, ahol jelenleg a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola hallgatója. Kutatási területe: a közel-keleti politikai viszonyok – különös tekintettel a Perzsa-öbölre –, valamint a kisállami külpolitika-elmélet. Idegennyelv-ismerete: angol és olasz.

 

 

Szőke Diána kutató

 

A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok mesterszakán végzett diplomácia szakirányon, majd környezet- és klímapolitikai másoddiplomát szerzett a skóciai University of Edinburghban. Négy évig dolgozott a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-nél üzletfejlesztő szakértőként, illetve szenior közgazdászként. Szakterülete: a nemzetközi energiaipar geopolitikai összefüggései és a fenntartható fejlődés. Idegennyelv-ismerete: angol, német, svéd, francia.

 

 

Tamási Anna kutató

 

Nemzetközi kapcsolatok elemzői diplomáját 2011-ben a veszprémi Pannon Egyetemen szerezte Európa tanulmányok szakirányon. 2014-ben a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola és a Századvég Politikai Iskola közös posztgraduális képzési programjának keretében szerzett szakirányú továbbképzési diplomát politikai kommunikációs tanácsadó szakon. Korábban a Londoni Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodájának munkatársa volt, illetve Európai Uniós projektek megvalósításával és OECD kapcsolattartással foglalkozott a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál. Kutatási területe a német nyelvű országok, az Egyesült Királyság és Írország, valamint a külgazdaság. Nyelvismerete: angol, német és francia. Jelenleg portugálul tanul.
Dr. Tarrósy István kutatóIntézetünk külső szakértője, dr. habil. Tarrósy István, Ph.D., a politikatudomány doktora, egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéken. A PTE Afrika Kutatóközpont vezetője. 2013–14-ben Fulbright- és Magyar Állami Eötvös posztdoktori-ösztöndíjas az amerikai University of Florida Afrika Tanulmányok Központjában. 2010 év végén a Japan Foundation ösztöndíjas kutatója a kiotói Ryukoku Egyetemen. 2000 és 2016 között számos terepkutatást végzett afrikai és ázsiai államokban, köztük Tanzániában, Kenyában, Ruandában, Gambiában, Egyiptomban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Japánban és Kínában. Vezető szerkesztője az Afrika Tanulmányok folyóiratnak és könyvkritika-szerkesztő a Journal of African History, Politics and Society folyóiratnál. Kutatási területe: afro-ázsiai kapcsolatok, afrikai migráció, a Kelet-afrikai Közösség, a szubszaharai Afrika államainak fejlődése, külpolitikái, magyar–afrikai és kelet-közép-európai–afrikai kapcsolatok.

 

 

Ugrósdy Márton kutató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem politológia szakán végzett, diplomája megszerzése után a washingtoni Center for Strategic and International Studies Közép-Európával foglalkozó programjában dolgozott ösztöndíjasként. Hazatérése után a Kitekintő.hu vezető szerkesztője lett, ahol először Közép-Ázsiával és az európai energiabiztonsággal foglalkozott, később a Közép-Európa, majd az Észak-Amerika rovatot vezette. Kutatási területe az Egyesült Államok Európa-politikája, valamint az angolszász országok közép-európai kapcsolatai. A Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója, az egyetem tanársegédje. Rendszeres médiaszereplő. Idegennyelv-ismerete: angol és német.

 

 

Dr. Varga Gergely kutató


Külső szakértőnk az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász és az ELTE Bölcsészettudományi Karán történész diplomát, 2014-ben pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett PhD fokozatot. 2008-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE, korábban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársa, jelenleg külső munkatársa, valamint az NKE megbízott oktatója. 2011-2012 folyamán a washingtoni Johns Hopkins Egyetem Transzatlanti Kapcsolatok Központjában volt vendégkutató. Kutatási területe az Egyesült Államok kül-és biztonságpolitikája, a transzatlanti kapcsolatok és a NATO. Idegennyelvismerete: angol és német.
Dr. Wagner Péter vezető kutató


Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát könyvtár és politológia szakon, doktori disszertációját a közép-ázsiai politikai iszlám terjedéséről 2013-ban védte meg a Pécsi Tudományegyetemen. Kutatási területe Közép-Ázsia és a Közel-Kelet konfliktusai, nemzetközi terrorizmus, biztonságpolitikai és a transzatlanti kapcsolatok. 2006 óta kiemelt figyelemmel kíséri a Magyar Honvédség missziós tevékenységét. E kutatások keretében rendszeresen látogatja a külföldön állomásozó katonákat többek között Afganisztánban, Irakban, Koszovóban. Idegennyelv-ismerete: angol.

 

Józsa Ildikó
Titkársági munkatárs

 

Tevelyné Kulcsár Andrea
Kiadói szerkesztő

 

Sándor Annamária
Könyvtáros

Gogola Aladár

Portás, kézbesítő

Menü

Főoldal

Navigáció